TRA CỨU KẾT QUẢ PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Mã số PAKN
Họ và tên người phản ánh
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
Dạy thêm học thêm nặc tiểu học
Tôi muốn thuê đất nhà nước
Kiến nghị về thái độ và cách xử lý khi khách hàng muốn thay đổi số điện thoại liên kết đến căn cước công dân của người thân ở nước ngoài