TIẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ
Phản ánh kiến nghị của bạn sẽ được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận để trả lời. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Họ và tên
Địa chỉ
Email Số điện thoại
Phản ánh kiến nghị về việc
Nội dung phản ánh kiến nghị
Tệp đính kèm
Mã bảo mật
Nhập mã bảo mật ở trên
Kiến nghị phản ánh đã trả lời
Đào Thanh Huyền - 01/11/2022
Lĩnh vực: Tài Nguyên & Môi Trường
Chia tách đất theo di chúc ở xã Hiệp Lực
Nội dung kiến nghị: Chúng tôi là: 1. Đào Thanh Huyền. Sinh năm 1959 Quê quán: Thôn Trung - xã Hiệp Lực - huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương Thường trú: Số 6A Quyết Thắng - phường Phạm Ngũ Lão – TP. Hải Dương. 2. Đào Đinh Huế. Sinh năm 1961 Quê quán: Thôn Trung - xã Hiệp Lực - huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương Thường trú: Võng Thị - Tây Hồ - Hà Nội. 3. Đào Thị Hiệp (Đại diện cho ông Đào Đình Huân) Thường trú: Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương. 4. Đào Đình Chiến. Sinh năm 1971 (thừa kế thế vị của anh Đào Đình Nhiễu) Thường trú: Thôn Trung - Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương Chúng tôi làm đơn đề nghị với Quý Cơ quan một việc như sau: Bố tôi là Đào Đình Tuy, sinh năm 1917 và mẹ tôi là Phạm Thị Sen, sinh năm 1918 (đều đã chết). Cùng thường trú tại Thôn Trung - Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương. Bố mẹ tôi có diện tích đất được quyền sử dụng là: 784m3. Trên đất có nhà ở và công trình phụ, cây cối tại thôn Trung, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, Hải Dương, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây viết tắt là GCNQSDĐ) (hay còn gọi là sổ bìa đỏ). Năm 1995, bố tôi là Đào Đình Tuy có để lại di chúc với nội dung là: Toàn bộ nhà đất mang tên bố tôi sau khi mất đi sẽ được chia theo di chúc do bố mẹ tôi để lại cho các con (có di chúc kèm theo). Tháng 4/1996 bố tôi mất. Năm 2001 cháu Đảo Đình Chiến (con anh Đào Đình Nhiễu là người thừa kế thế vị anh Nhiễu) thay mặt gia đình làm đơn đề nghị với UBND xã đo đạc và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng kỷ phần thừa kế theo di chúc của bố tôi là cụ Đào Đình Tuy. Tuy nhiên, trước đó gia đình tôi đã đảo một phần đất thổ cư ở phía bắc của thửa đất, đổ vật lên vườn. Vì vậy, phần đất thổ cư bị đảo đã tạo thành một thùng ao nhỏ. Năm 2000 cháu Đào Đình Chiến tiếp tục đào vào phần đất thổ cư ở trên phía Bắc, lấp đất đó vào ao sau vườn (phía Tây của thửa đất). Lần đo tách thứ nhất: GCNQSDĐ lần 1 ngày 30/01/2002 khi UBND xã Hiệp Lực đo đạc để tách đất theo di chúc và làm sổ bìa đỏ, anh em chúng tôi ở xa không về chứng kiến việc đo đạc nên đã không phát hiện ra việc đo tách và cấp sổ bìa đỏ mới không đúng nội dung di chúc cả về mốc giới và diện tích đất (đối chiếu GCNQSDĐ của ông Đào Đình Tuy với sơ đồ đất đo tách còn thiếu 2,8m chiều mặt đường phía Đông, kéo dọc về phía Tây, diện tích đất còn thiếu là hơn 100m2 đất). Chiều mặt đường phía Đông theo sổ bìa đỏ của ông Đào Đình Tuy là 30,1 m nhưng sau khi đo tách cho các con chỉ còn 27,3m (thiếu 2,8m đất mặt đường). Tổng diện tích đất sau khi đó tách đã bị thiếu hơn 100m2 đất thổ cư của ông Tuy. Sau đó, do có đơn đề nghị của anh em trong gia đình chúng tôi nên địa chính xã Hiệp Lực và huyện Ninh Giang có đo lại đất và xác định diện tích đất thổ cư còn thiếu như đề nghị của các thành viên trong gia đình tôi là đúng và đã đo lại diện tích đất mặt đường đã đúng như sổ bìa đỏ của ông Đào Đình Tuy là 30,1 m đất mặt đường phía Đông. Như vậy, GCNQSDĐ được cấp ngày 30/1/2002 đã bị hủy bỏ vì có sai phạm. Lần đo tách thứ 2: Theo di chúc thừa kế, việc chia đất cho các con do bố chúng tôi đã chia rồi, chỉ còn việc các ban ngành đo đạc và tách đất cho các kỷ phần thừa kế theo đúng như di chúc mà thôi. Tuy nhiên việc đo tách lần 2 cho các kỷ phần lại không đúng theo di chúc. Theo di chúc, anh Nhiễu (do cháu Chiến đại diện kế vị) được chia phần đất về phía Nam có nhà ở, cách chân tường phía sau 4 gian nhà chính 30cm; phần đất còn lại sẽ chia đều thành 3 phần bằng nhau cho anh Huân, chị Huyền, anh Huế chia cắt dọc từ phía Đông sang phía Tây (lưu ý 4 gian nhà chính hiện nay cháu Chiến đã phá đi, xây nhà mới ở phần bên cạnh, chân tường nhà cũ vẫn còn, nay cháu Chiến xây công trình phụ lên). Nhưng thực tế, sau khi đo tách lần 2, các kỷ phần được đo tách sai hoàn toàn so với di chúc cả về diện tích và mốc giới, về phía mặt đường phía Đông thì đúng nhưng phần đất phía Tây đo tách không đúng. Bởi lẽ trong quá trình sinh sống tại đây bố mẹ tôi đã san lấp thùng vũng ở phía sau thửa đất (về phía Tây, phía sau của thửa đất) nên diện tích đất có dôi ra, bố mẹ tôi đã nộp thuế cho nhà nước cả phần đất dôi ra và đã được coi là đất sử dụng hợp pháp từ 50 năm nay. Vì vậy phần đuôi của thửa đất còn rộng hơn phần mặt đường. Nhưng sau khi đo tách, diện tích phần đất trên về phần đuôi lại không bằng nhau mà chênh lệch quá lớn dẫn tới các diện tích của các kỷ phần chênh lệch nhau rất nhiều. - Đây là điều sai cơ bản, khi đo đạc không tuân theo di chúc thừa kế là chia đều các kỷ phần (3 kỷ phần phải bằng nhau). Hơn nữa, ngày 08/09/2016 anh Đào Đình Huế và chị Nguyễn Thị Nhất Điểm (vợ anh Huế) hiện đang sinh sống ở Hà Nội đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Ninh Giang cấp, số vào sổ cấp GCN là CH00595 có ký tên và đóng dấu của Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang, và lại lấy theo diện tích đất cũ (đã đo đạc sai). Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này chúng tôi không được biết, không có sự chứng kiến và chữ ký của các hộ giáp ranh và các kỷ phần thừa kế, diện tích đất về phía Tây không đúng, ảnh hưởng tới diện tích đất của các kỷ phần khác. Vì vậy nó không có giá trị pháp lý. Đề nghị hủy bỏ GCNQSDĐ ngày 08 tháng 09 năm 2016 mang tên anh Đào Đình Huế và chị Nguyễn Thị Nhất Điểm. Ngoài ra còn nhiều sai sót khác. Vì các vấn đề nêu trên, căn cứ Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn hiện hành, chúng tôi đề nghị Quý cơ quan và các cấp có thẩm quyền: 1. Hủy bỏ toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây đã cấp cho các kỷ phần thừa kế của anh Đào Đình Huân, chị Đào Thanh Huyền, anh Đào Đình Huế, cháu Đào Đình Chiến (thừa kế thế vị anh Đào Đình Nhiễu), vì có vi phạm như đã nêu trên. 2. Tiến hành đo tách lại và phân chia ranh giới đất theo các kỷ phần đúng như di chúc thừa kế mà bố chúng tôi là ông Đào Đình Tuy để lại. Vậy tôi làm đơn này đề nghị UBND xã Hiệp Lực, Ban Địa chính xã Hiệp Lực và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Giang cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét đo đạc lại, tách lại đất, giúp chúng tôi để làm cơ sở cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh em, con cháu gia đình chúng tôi (theo đúng di chúc thừa kế mà ông cụ Đào Đình Tuy để lại). Chúng tôi xin chân thành cảm ơn./.
Trả lời: Chào bạn! Với nội dung đề nghị của bạn, bạn có thể làm đơn gửi lên UBND cấp xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang để làm căn cứ giải quyết theo yêu cầu của bạn!
Nguyễn Thị Lành - 01/11/2022
Lĩnh vực: Tư pháp
nhận con nuôi
Nội dung kiến nghị: Tôi năm nay 38 tuổi, kết hôn đã 15 năm nhưng chưa có con, nay tôi muốn nhận cháu gái làm con nuôi thì tôi phải làm thủ tục ở đâu?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi:

“1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau: 

 1. Đối với việc nuôi con nuôi trong nước, trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản xác nhận tình trạng trẻ em bị bỏ rơi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi…..”

Do đó, anh (chị) làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã nơi mình cư trú hoặc UBND cấp xã nơi cháu gái chị cư trú đều được.

Nguyễn Viết Vũ - 31/10/2022
Lĩnh vực: Lao động Thương binh & XH
Chính sách người có công và chế độ khi qua đời
Nội dung kiến nghị: Xin chào kiến nghị tới cổng thông tin điện tử Tỉnh Hải Dương. Ông Nội tôi là người có công với cách mạng, từng là bác sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ tại Lào. Hiện tại đã qua đời. Do đặc thù trước đây khi tham gia kháng chiến đa phần bộ đội kháng chiến thường sử dụng 2 tên. Gia đình đã xin xác nhận của địa phương xác nhận 2 tên là một người nhưng địa phương trả lời rất khó để giải quyết về việc cấp phát quyền lợi cho người có công khi sử dụng 2 tên như vậy. Gia đình mong muốn được giải quyết chính sách cho ông khi qua đời đã gần 1 năm nay. Rất mong được cơ quan có thẩm quyền thông tin cách giải quyết để gia đình có thể nhận được quyền lợi cho ông bà tôi ! Xin chân thành cám ơn a !
Trả lời:

Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự 2015 

Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật dân sự 2015  thì căn cứ để thay đổi tên là:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Như vậy, theo nhu cầu cá nhân nếu chứng minh được việc sử dụng đang sử dụng tên hiện tại của mình gây ra nhầm lẫn, khó khăn trong quá trình học tập, sinh hoạt, cũng như trong công việc hoặc theo yêu cầu của cha hoặc mẹ của người đó thì có thể làm thủ tục thay đổi tên. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Nếu trong trường hợp cá nhân có sự thay đổi về tên thì đó chỉ là sự thay đổi về hộ tịch, còn quyền và nghĩa vụ của họ không bị thay đổi. Sau khi thay đổi tên người có nhu cầu có thể làm thủ tục đính chính chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, bằng cấp ba,…

Trình tự thủ tục xin xác nhận hai tên là cùng một người

Về mặt pháp lý, hiện tại pháp luật không quy định cụ thể về thủ tục xác nhận hai tên là của một người. Trong quyết định chuyển tên cũ sang tên mới đã có chứng nhận việc đổi tên của con bạn nên thủ tục này là không cần thiết.

Tuy nhiên, về mặt thực tế thì trường hợp cần phải xác nhận hai tên là của một người xảy ra rất nhiều. Việc xác nhận hai tên của một người thường thuộc thẩm quyền của cả Uỷ ban nhân dân cấp xã và Công an cấp xã. Cơ quan công an là cơ quan quản lý nhân khẩu, nắm rõ tình hình dân cư thực tế tại địa phương. Do vậy,  nên đến Công an Phường nơi con người có nhu cầu thường trú để xin xác nhận hai tên là của một người.

Khi thực hiện thủ tục này cần có các giấy tờ sau:

a) Giấy khai sinh đã được thay đổi thông tin về tên

b) Đơn xin xác nhận hai tên là cùng một người (tham khảo mẫu văn bản bên dưới)

c) Giấy tờ liên quan khác

Nơi cấp: Cơ quan công an cấp xã nơi có yêu cầu cư trú

Với trường hợp của bạn, bạn có thể đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh (đường Tôn Đức Thắng) để có hướng dẫn cụ thế bạn nhé!
 
 
Nguyễn Công Hùng - 27/10/2022
Lĩnh vực: Tài chính
tỷ giá usd
Nội dung kiến nghị: Cho em hỏi: Doanh nghiệp mà đồng tiền hạch toán là USD thì lấy tỷ giá như thế nào ạ?
Trả lời:
1.Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và tại Điều 69 Thông tư số 200/2014/TT-BTC, khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ thì tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm giao dịch phát sinh được sử dụng để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán đối với các tài khoản phản ánh doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí khác, tài sản, vốn chủ sở hữu, tỷ giá giao dịch thực tế có thể là tỷ giá mua hoặc tỷ giá bán hoặc tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại.
Như vậy, trường hợp đơn vị tiền tệ trong kế toán của doanh nghiệp là đồng Đôla Mỹ (USD) thì khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, doanh nghiệp áp dụng nguyên tắc tỷ giá trong kế toán theo quy định nêu trên, cụ thể như sau:

i) Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận doanh thu là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm phát sinh giao dịch;

ii) Tỷ giá giao dịch thực tế khi khi nhận chi phí là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.

Ngoài tỷ giá giao dịch nêu trên, doanh nghiệp có thể lựa chọn tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại.

2. Việc xác định nghĩa vụ thuế đối với khoản doanh thu, chi phí phát sinh bằng ngoại tệ, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Nguyễn Thị Huyền - 27/10/2022
Lĩnh vực: Y tế
Mở cửa hàng thuốc Tây
Nội dung kiến nghị: Hiện nay tôi đang có nhu cầu mở một tiệm thuốc tây, quy mô hộ gia đình kinh doanh. Cho tôi hỏi cần phải đáp ứng những điều kiện gì và trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ để mở được tiệm thuốc. Xin cảm ơn.
Trả lời:

Chào bạn!

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 32 Luật Dược 2016 thì cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền. Như vậy theo chúng tôi hiểu thì tiệm thuốc tây bạn nhắc đến chính là hình thức “Nhà thuốc hoặc quầy thuốc” theo quy định của pháp luật.

Thứ nhất, về điều kiện mở Nhà thuốc hoặc quầy thuốc tư nhân

- Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Dược 2016 thì Cơ sở bán lẻ thuốc phải có địa Điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; đối với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 69 của Luật này.

- Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc được quy định tại Điều 18 Luật Dược 2016 như sau:

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (sau đây gọi là Bằng dược sỹ) và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể đồng thời là người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc.

+ Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải có Bằng tốt nghiệp ngành dược từ trung cấp trở lên và có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Thứ hai, về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

Để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, trước hết bạn phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp lý liên quan.

Căn cứ vào thông tin mà bạn đã cung cấp thì bạn đang có nhu cầu mở cơ sở bán lẻ thuốc do mình làm chủ, do đó bạn nên đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

+ Bản sao hợp lệ thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;

- Theo quy định tại khoản 2 và Khoản 3 Điều 71 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP thì thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh được thực hiện như sau:  Bạn nộp 1 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc gửi qua đường bưu điện;

Tiếp theo bạn phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Cụ thể hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược;

- Tài liệu kỹ thuật tương ứng với cơ sở kinh doanh dược;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể( do UBND cấp quận/huyện cấp) ;

- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Dược 2016 thì Giám đốc Sở Y tế có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở bán lẻ thuốc (bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền).

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ MỚI NHẬN
Dạy thêm học thêm nặc tiểu học
Tôi muốn thuê đất nhà nước
Kiến nghị về thái độ và cách xử lý khi khách hàng muốn thay đổi số điện thoại liên kết đến căn cước công dân của người thân ở nước ngoài